Filial Vallès Occidental

Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears

Història

 

La nostra Filial va ser la primera que, dins de l'ACMCB, va ser considerada com a tal, encara que, des del punt de vista d'antiguitat global, ja existien institucions paral·leles a Lleida, Girona i Reus que, en un moment o altre, van acabar integrant-se o establint fortes relacions amb l'ACMCB.

En efecte, el 28 d'abril de 1966, sent President de l'ACMCB el Prof. Joan Gibert Queraltó i Secretari el Dr. Frederic Corominas i Beret, es va constituir a Sabadell La Junta Directiva Promotora de la Filial presidida pel Dr. Antoni Miret i Montserrat.

Les activitats científiques van començar immediatament, en forma de conferències organitzades per la Junta, amb la col·laboració de metges de dins i de fora de la nostra comarca.

Des del primer moment, va ser un objectiu de la Junta atraure a les activitats acadèmiques al major nombre possible de metges de la comarca, però també als estudiants de Medicina. Un grup d'estudiants de primer curs de la promoció iniciada el 1966-67 va poder gaudir de les instal·lacions de la Filial, en especial de la Biblioteca, com a centre d'estudi i de reunió, fet insòlit en aquella època, voltants de 1968, que a poc a poc van anar gestant la creació, a l'any 1970, de la Joventut Mèdica del Vallès com a la primera d'àmbit comarcal, predecessora de l'actual Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut (AECS).

Després de 9 anys de fructífera Presidència, el Dr. Miret va donar pas al Dr. Francesc Bedós i Casals que, amb una nova Junta, va portar endavant les transformacions que els moments de l'important canvi social i cultural, produït al voltant de 1975, van comportar. Així durant el bienni 1974-76, presidit pel Dr. Bedós, es va consolidar el català com a llengua institucional, van tenir lloc les primeres eleccions mitjançant l'assemblea de socis, de les quals van sortir elegits els membres de la junta que varen treure el major nombre de vots. Com a fets novedosos, també cal citar: la participació per primera vegada d'una infermera en una taula rodona mèdica sobre hipernutrició parenteral; la celebració d'una taula rodona sobre planificació hospitalària; la primera taula rodona sobre organització sanitària, amb la participació de professionals aliens a la sanitat, que realitzaven tasques relacionades amb la salut com arquitectes/urbanistes i enginyers o, fins i tot, usuaris de la sanitat com un membre d'un comitè d'empresa interessat en la salut laboral. Va ser també a l'any 1975 que, sota els auspicis de la Filial, un grup multidisciplinari de professionals de la sanitat va elaborar el denominat llibre groc o informe sanitari sobre Sabadell, que pretenia fer un balanç de la situació en aquells moments i presentar una sèrie de propostes de millora de cara al futur.

El Dr. Josep Rosell i Boleda, durant el següent bienni 1976-78, va aconseguir crear un programa que, a més de les sessions ordinàries mensuals de la Filial, incloïa les activitats científiques que es realitzaven en els diferents centres sanitaris de Sabadell, contribuint amb el seu successor, el Dr. Josep Maria Vidal i Claramunt, en el bienni 1978-80, consolidar la Filial com a una entitat de prestigi, no només a la ciutat de Sabadell sinó també a nivell de tota la comarca.

En el bienni 1980-82, presidit pel Dr. Pere Pardo Peret, es va iniciar l'estudi sanitari de la comarca del Vallès, sota els auspicis de la nova junta i que va ser continuat per la següent fins ser publicat a l'any 1984, com un dels treballs més complets sobre la situació sanitària de tota la comarca. També a l'any 1981 van tenir lloc a Sabadell les primeres Jornades Mèdiques del Vallès, que van ser l'inici d'una trajectòria que ha durat fins a l'actualitat. 

La junta presidida pel Dr. Àlvar Vilaplana i Rius va continuar, durant el bienni 1982-84, la consolidació de les Jornades, col·laborant en l'elaboració dels nous Estatuts de l'ACMCB. Durant aquest període es va crear la Secció d'Infermeria, capdavantera a nivell de tot el país i que hauria de ser durant tots aquests darrers anys un referent important de la infermeria científica. Durant aquest període es va crear l'anagrama representatiu de les Jornades Mèdiques del Vallès que, des de llavors, ha estat un distintiu de l'entitat i es va iniciar el torn rotatori de celebració de les jornades, alternativament a Terrassa i a Sabadell.

Entre els anys 1984-87, va presidir la Filial el Dr. Manuel Tortajada i Morella, sent la seva junta responsable del primer esborrany d'un Reglament de Regim Intern de la Filial, així com la creació de la nova seu de Terrassa de la Filial.

El seu successor, en el període 1987-91, va ser el Dr. Joan Argemí i Fontanet, que va continuar la tasca dels seus predecessors, consolidant les Jornades Mèdiques i incorporant com a complement de la presentació de comunicacions orals o amb pòster, la realització d'un debat monogràfic, amb un tema d'interès general, canviant cada any, així com iniciant la col·locació dels logos de les dues seccions existents llavors: Joventut Mèdica i Secció d'Infermeria com a co-protagonistes en la seva organització.

Durant els anys 1991-97, va presidir la Junta de la Filial el Dr. Antoni Garcia Martin, primer President domiciliat i amb activitat professional a Terrassa, els anteriors havien estat sempre de Sabadell. Entre altres fets remarcables, cal considerar la incorporació de la secció de Fisioteràpia a l'any 1992 que esdevindria la Societat Catalano-Balear de Fisioteràpia a l'any 1995. La secció de Joventut Mèdica va passar a denominar-se Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut, passant a admetre estudiants de totes les branques sanitàries. La Secció de Psicologia es va incorporar també a l'any 1995, mentre que el 1996 ho feia la Secció de Farmàcia. Tot plegat feia que des del 1993, les Jornades Mèdiques del Vallès passessin a denominar-se Jornades Sanitàries del Vallès. Va ser també en aquest període quan es va iniciar la publicació de la Revista FòRUM, portaveu de la Filial.

Des de la constitució de la Junta actual, el juny de l'any 1997, s'han incorporat la Secció de Geriatria a l'any 1998, la de Metges de Família el 1999 i les de Cirurgia, Medicina Interna, Ginecologia i Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia durant l'any 2000. S'ha actualitzat el Reglament de Regim Intern, adaptant-lo a les noves circumstàncies que la complexitat creixent ha comportat i s'ha iniciat una campanya de descentralització d'activitats, programant per primera vegada la realització de les Jornades Sanitàries a Castellar del Vallès, trencant l'alternança clàssica entre Sabadell i Terrassa.

L'actual Filial del Vallès Occidental de l'ACMCB és el resultat d'un procés evolutiu de progrés, de creixement i d'augment de complexitat, que l'han convertida en l'autèntic fòrum neutral de trobada de tots els professionals i els estudiants de ciències de la salut de la nostra comarca que, en honor de tots aquells que hi han participat dedicant-li els seus esforços de manera lliure, voluntària i altruista, voldríem que persistís en el seu arrelament social i en la seva projecció cap al futur amb els objectius que li són propis: per una banda la millora del coneixement científic sanitari, fent-lo extensiu mitjançant la docència i la formació continuada; per altra banda ajudant a portar sempre més enllà les fronteres del coneixement, afavorint la recerca, tal com ha vingut fent des dels seus inicis.