Filial Vallès Occidental

Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears

I Jornada d'actualització clínico-terapèutica del Vallès Occidental i del Vallès Oriental.
Filial del Vallès Occidental
27 de setembre de 2024 a l'auditori del Parc Taulí.

Sala Auditori Tauli Nou

Parc Tauli, 1

Sabadell

Divendres, 27 de setembre de 2024 | 09:15 - 14:00
09:15 - 09:30
Inauguració de la Jornada > Sala Auditori Tauli Nou -
09:30 - 11:00
Taula 1 > Sala Auditori Tauli Nou -
Què hi ha de nou en el tractament i dispositius de la DM?
Novetats en el calendari vacunal
11:00 - 11:30
Pausa-café > Sala Auditori Tauli Nou -
11:30 - 13:45
Taula 2 > Sala Auditori Tauli Nou -
Actualització en geriatria
Actualització en cardiologia
Implementació de la tècnica de microempelts autòlegs en segell per tractament de ferides complexes en atenció primària metropolitasna nord.
13:45 - 14:00
Cloenda de la Jornada > Sala Auditori Tauli Nou -