Filial Vallès Occidental

Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears

XLI Jornades Sanitàries del Vallès. El cicle de la vida. De la pediatria a la geriatría.
Filial del Vallès Occidental
21 d'abril de 2023. Auditori del Parc Taulí de Sabadell

Sala Auditori Tauli Nou

Parc Tauli, 1

Sabadell

Divendres, 21 d'abril de 2023 | 08:30 - 09:00
08:30 - 09:00
Registre i lliurament de documentació > Sala Auditori Tauli Nou -